Kontakt

Besöksadress

AJ Nord Entreprenad
Industrivägen 6
961 98 Boden

Telefon: 0921-36 04 48

Andre Virding
andre@ajnord.se
070-590 16 61

Johan Lundström
johan@ajnord.se
070-590 16 44

Johan Larsson
larsson@ajnord.se
070-590 16 64

Malin Andersson
Ekonomi/Personal ansvarig
info@ajnord.se
0921- 36 04 48 alt 070-387 74 91