TEL KONTOR: 0921- 36 04 48
FLEXIBILITET. NOGGRANNHET. BRA KVALITET - AJ NORD

SÖK JOBB

SÖK JOBB

AJ Nord Entreprenad AB erbjuder kundanpassade lösningar inom mark och anläggning samt byggnationer. AJ Nord Entreprenad har en målsättning att uppfylla kundens krav och tillgodose kundens behov i varje enskilt projekt. Vi vill att kunden ska kunna lita på att arbetet och leveransen utförs i rätt tid och med rätt kvalitet.

Är du en driven och självgående person? Just nu söker vi löpande nya personer.

Maila din jobbansökan till info@ajnord.se , märk ”Jobbansökan”