TEL KONTOR: 0921- 36 04 48
FLEXIBILITET. NOGGRANNHET. BRA KVALITET - AJ NORD

DET FLEXIBLA FÖRETAGET

VI HAR KOMPLETTA LÖSNINGAR

MARKARBETEN

VI UTFÖR FÖLJANDE MARKARBETEN

MARKARBETEN

Vi är ett företag som utför alla typer av marktjänster, åt både företag & privatpersoner. Vi har egna maskiner samt egen personal och levererar flexibla, professionella tjänster i Boden, Luleå samt hela fyrkanten & övriga Sverige.

ANLÄGGNING

Anläggningsarbete är kritiskt för ett samhälles möjlighet att generera nya jobb & utveckling genom en bra infrastruktur. Vi har erfarenheten, personalstyrkan och flexibiliteten att vara en partner för era anläggningsprojekt.

DRÄNERING
Dränering innebär att leder bort vatten från ett specifikt område, ex en tomt, en gata eller vid ett vägbygge, genom att gräva diken. Vi kan hjälpa till med dränering av din tomt, källartomt, väg eller gatubygge.

JORDVÄRME

Vi hjälper dig installera en jordvärmepump. Jordvärme värmer upp en bostad eller fastighet genom att nyttja solvärme som lagrats i marken. Det behövs inget borrhål, minimal miljöpåverkan och sänker kostnaderna med upp till 85 %.

SCHAKTNING

Vi hjälper till med schaktning och alla typer av schaktningsarbeten. Beredning av husgrunder, bortforsling av jord, nivåjämning eller höjning av mark.

GRÄVARBETEN

AJ Nord är en professionell grävfirma som hjälper till med alla typer av grävarbeten. Vi exempelvis husgrunder eller bereda trädgårdar är det viktigt att det utförs av en kunnig person. Vi har kompetensen och erfarenheten som krävs. Anlita oss för ditt grävarbete!

HJULLASTARE

Vi har egna hjullastare och andra enptreprenadmaskiner för att kunna vara ett flexibelt entreprenadföretag som levererar rätt kvalitet. Våra maskiner är nästan uteslutande CAT-maskiner.

BORTFORSLING

Vi kan hjälpa till med bortforsling av jordmassor vid ex husbygge, dränering, breddning av väg etc. Självklart kan vi även hjälpa till att forsla matjord/fyllnadsmassor till ditt bygge. Kontakta oss eller ring för mer info.

GRUNDER

AJ Nord utför grunder åt både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Läs mer om våra grunder HÄR

RING: 0921- 36 04 48

 

KONTAKTA OSS IDAG

Alla jobb är unika. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver för typ av avlastning. Vi är ett flexibelt entreprenadföretag och sätter samman en arbetsstyrka efter dina behov.

KONTAKTA OSS IDAG