TEL KONTOR: 0921- 36 04 48
FLEXIBILITET. NOGGRANNHET. BRA KVALITET - AJ NORD

DET FLEXIBLA FÖRETAGET

VI HAR KOMPLETTA LÖSNINGAR

GRUNDER

GRUNDER ÅT PRIVAT & FÖRETAG

PLATTA PÅ MARK

Vi är specialister på grunder. Har du tänkt bygga hus själv eller anlita flera leverantörer är en väl utförd platta på mark A & O i ett husbygge. Vi lägger platta på mark åt både privatpersoner, företag samt kommersiella aköter i hela Sverige, även om om vi är belägna i Boden & utför de flesta arbetena i Boden, Luleå samt övriga fyrkanten.

INFART

Vi hjälper dig med din infart. Våra välutbildade plattsättare ser till att du får en vacker och tålig infart samt att den har rätt lutning. Vänd dig till oss!

GRUNDLÄGGNING

Idag finns det tekniker för att bebygga i princip all slags mark. Markens bärighet varierar beroende på om det är berg, morän, grusås, lerjord eller sandjord. Vår erfarenhet av planering och utförande av husgrunder säkerställer du får rätt lutning runt byggnaden samt rätt grundläggning.

RING: 0921- 36 04 48

 

KONTAKTA OSS IDAG

Alla jobb är unika. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver för typ av avlastning. Vi är ett flexibelt entreprenadföretag och sätter samman en arbetsstyrka efter dina behov.

KONTAKTA OSS IDAG