TEL KONTOR: 0921- 36 04 48
FLEXIBILITET. NOGGRANNHET. BRA KVALITET - AJ NORD

DET FLEXIBLA FÖRETAGET

VI HAR KOMPLETTA LÖSNINGAR

FIBERGRÄV

FIBERGRÄV & BREDBANDSGRÄVNING

FIBERGRÄV

Vi är specialister på fibergrävning och har rätt utrustning, rätt kompetens, och rätt personal. Vi kan gräva för fiber i hela Sverige även om vi är baserade i Boden och utför fibergräv i Boden, Luleå & övriga fyrkanten.

BREDBAND

Vi är specialister att gräva bredband och kan snabbt mobilisera en arbetsstyrka oavsett var i Sverige. Vi har erfarenheten, personalstyrkan och flexibiliteten att vara en partner för ett lyckat bredbandsprojekt.

KABELPLÖJNING
Vi erbjuder totalentreprenad för mark- och byggnadsarbeten. Vi förlägger bredband & fiberkablar och kan även reparera och serva befintliga kabelnät, samt bygga ut bredbandsnäten. Våra välutbildade och erfarna medarbetare bildar ett starkt team och vår målsättning är att ge våra uppdragsgivare ett miljöriktigt och effektivt utfört arbete.

RING: 0921- 36 04 48

 

KONTAKTA OSS IDAG

Alla jobb är unika. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver för typ av avlastning. Vi är ett flexibelt entreprenadföretag och sätter samman en arbetsstyrka efter dina behov.

KONTAKTA OSS IDAG