TEL KONTOR: 0921- 36 04 48
FLEXIBILITET. NOGGRANNHET. BRA KVALITET - AJ NORD

DET FLEXIBLA FÖRETAGET

VI HAR KOMPLETTA LÖSNINGAR

AVLOPP

EXPERTER PÅ AVLOPP

ENSKILT AVLOPP

Ett hus med enskilt avlopp ställer krav på husägaren. Det är viktigt veta hur anläggningen ser ut, om den är godkänd eller inte, och hur den ska skötas. Vi hjälper fastighetsägare med planering och dokumentation av enskilda avloppet, samt säkerställer att det uppfyller miljölagstiftningens krav. Vi arbetar med enskilda avlopp i Boden, Luleå samt hela fyrkanten & övriga Sverige.

AVLOPPSANLÄGGNING

Du hittar vilka regler som gäller hos miljökontoret i din kommun och hur du ansöker om tillstånd. Det ingår inte i kommunens ansvar att välja avloppslösning eller att hjälpa till med de handlingar som krävs för din ansökan. Vi hjälper dig välja rätt lösning. Vid särskilda förhållanden, ex. vid svåra markförhållanden eller om det finns risk för förorening av vattentäkter, måste du utföra en s.k riskutvärdering.

RING: 0921- 36 04 48

 

KONTAKTA OSS IDAG

Alla jobb är unika. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver för typ av avlastning. Vi är ett flexibelt entreprenadföretag och sätter samman en arbetsstyrka efter dina behov.

KONTAKTA OSS IDAG